[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi trang 98 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. HÌNH CHỮ NHẬT

1. Nhận biết hình chữ nhật

Hoạt động 1: Trang 98 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:

a) Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC bằng nhau

Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC bằng nhau

b) Các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình chữ nhật ABCD song song với nhau

c) Độ dài các đường chéo AC và BD của hình chữ nhật ABCD bằng nhau

d) Các góc của hình chữ nhật ABCD là góc vuông

2. Vẽ hình chữ nhật

Hoạt động 2: Trang 98 sgk Cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

Bài 1: Trang 99 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

II. Hình thoi

1. Nhận biết hình thoi

Hoạt động 3: Trang 99 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

a) Độ dài các cạnh của hình thoi ABCD bằng nhau

b) Các cạnh đối AB và CD, AD và BC của hình thoi ABCD song song với nhau

c) Các góc ở đỉnh O là các góc vuông

2. Vẽ hình thoi

Hoạt động 4: Trang100 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:

Bài 2: Trang 100 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

3. Chu vi và diện tích của hình thoi

Bài 3: Trang 101 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

Bác Hưng cần số xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo là:

30 x 4 = 120 cm

Đáp số: 120 cm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1 ( trang 101 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2 (trang 101 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Quan sát Hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem