Giải câu 2 trang 104 Cánh Diều Toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài 2: (trang 104 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 m2 và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài làm:

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 m2 và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Chiều cao của hình bình hành là: 189 : 7 = 27 m

Diện tích mảnh đất ban đầu là: 47 x 27 = 1269 (m2)

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021