Giải câu 9 trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 9 ( trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Bạn Thảo muốn cắt miếng bìa màu xanh có diện tích là 28 cm2 như Hình 100. Biết chu vi hình vuông ABCD là 16cm. Tính giúp bạn Thảo độ dài cạnh EG

Bài làm:

Diện tích của hình vuông ABCD là: 4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích phần còn lại của miếng bìa là: 28 - 16 = 12 (cm2)

Diện tích phần còn lại của miếng bìa là tổng diện tích của 4 hình thang cân. Do vậy, diện tích của hình thang cân chứa cạnh EG là: 12 : 4 = 3 (cm2)

Độ dài cạnh EG là: 3 x 2 - 4 = 2 (cm)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021