[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố trang 44 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

Hoạt động 1 (Trang 44 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) Các ước của 91 là: 1; 7; 13; 91, trong đó có 7 và 13 là các số nguyên tố.

Vậy một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1 (Trang 44 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Ta có: 187 = 11 . 17

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động 2 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Câu 2 (Trang 45 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

40 2

20 2

10 2

5 5

1

Vậy 40 = 2 . 2 . 2 , 5 = 2 . 5

Câu 3 (Trang 46 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

450 2

225 3

75 3

25 5

5 5

1

Vậy 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3 . 5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a)Biết 400= .$5^{2}$. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)Biết 320= .5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Biết 2700= .$3^{3}$.$5^{2}$. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= .$3^{2}$$5^{2}$. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem