Giải câu 7 trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 7 ( trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Quan sát Hình 97, Hình 98 và tính diện tích của phần tô xanh ở mỗi hình đó.

Bài làm:

Hình 97:

Diện tích phần tô xanh là tổng diện tích của một hình vuông, một hình thoi, một hình chữ nhật và một hình thang

S = ( 13 x 4 ) + (3 x 13) + (5 x 12) + ( 13 + 15) x 11 : 2 = 305 ( cm2)

Hình 98:

Diện tích phần tô xanh là tổng diện tích của một hình bình hành, một hình chữ nhật và một tam giác

S = (15 x 45 ) + (20 x 45) + (18 x 45 ) : 2 = 1980 (cm2)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021