[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên trang 13 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Thứ tự của các số tự nhiên

Ta đã biết tập hợp tất cả các số tự nhiên được kí hiệu là N, nghĩa là N = {0; 1; 2; 3; ...}. Mỗi phần tử 0; 1; 2; 3; ... của N được biểu diễn bởi một điểm trên tia số gốc O như hình

Hoạt động 1: Trang 13 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia?

Giải:

Điểm 5 nằm bên trái điểm 8, điểm 8 nằm bên phải điểm 5.

Hoạt động 2: Trang 13 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm 8?

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điểm 8?

Giải:

Điểm 7 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên trái điểm 8.

Điểm 9 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên phải điểm 8.

Hoạt động 3: Trang 13 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Theo em, điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm 7?

Giải:

n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7 thì điểm n nằm bên trái điểm 7.

Luyện tập: Trang 14 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu "<" hay ">" để viết kết quả:

m = 12 036 001 và n = 12 035 987

b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước?

Giải:

a) m > n

b) Vì m > n nên trên tia số điểm n nằm trước điểm m

Vận dụng: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy:

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều;

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều

Hãy so sánh số tiền thu được (đều là số tự nhiên) của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối.

Giải:

Gọi số tiền cửa hàng đó thu được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lần lượt là a, b, c (a, b, c là các số tự nhiên)

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều nên a > b

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều nên c < b

Theo tính chất bắc cầu ta được a > c

Vậy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi tối

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.13: Trang 14 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.14: Trang 14 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba số tự nhiên a, b, c, trong đó a là số nhỏ nhất. Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng kí hiệu "<" để mô tả thứ tự của ba số a, b, c. Cho ví dụ bằng số cụ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.15: Trang 14 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) M = {x N| 10 $\leq $ x < 15}

b) K = {x N*| x $\leq $ 3}

c) L = {x N| x $\leq $ 3}

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.16: Trang toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Ba bạn An, Bắc, Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Cường đặt tên các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A, B, C và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao của bạn An, B ứng với chiều cao bạn Bắc và C ứng với chiều cao của Cường. Biết rằng bạn An cao 150cm, bạn Bắc cao 153cm, bạn Cường cao 148cm. Theo em, Cường giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải sửa như nào cho đúng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 102 lượt xem