Giải câu 5.18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.18: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

Bài làm:

Hình có tâm đối xứng là hình b)

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021