Giải câu 5.15 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.15: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài làm:

Hình có trục đối xứng là hình b)

Hình có tâm đối xứng là hình a)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021