Giải câu 5.17 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.17: Trang 110 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có)

Bài làm:

Trục đối xứng của mỗi hình được vẽ như sau:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021