Giải câu 5.11 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.11: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

Bài làm:

a) Những hình có tâm đối xứng: cánh quạt

b) Những hình có trục đối xứng: tam giác đều, cánh quạt, trái tim, cánh diều.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021