[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 54

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài : Luyện tập chung trang 54 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.49: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và $\frac{7}{15}$

b) ; $\frac{7}{15}$ và $\frac{4}{27}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.50: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Từ ba tấm gỗ có độ dài 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.51: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.52: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai số có BCNN là và ƯCLN là $2^{2}.5$. Biết một trong hai số bằng $2^{2}.3.5$, tìm số còn lại.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem