[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên trang 22 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Hoạt động 1: Trang 22 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Để tìm số hạt thóc ở ô số 8, ta phải thực hiện phép nhân có 7 thừa số 2.

Luyện tập 1: Trang 22 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a12345678910
149162536496481100

Vận dụng : Trang 23 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. Số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu:

2.2.2.2.2.2 = = 64

2. a) 23 197 =

b) 203 184 =

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

Hoạt động 2: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a)

b) Nhận xét: Tổng số mũ của 7 trong hai thừa số bằng số mũ của tích tìm được.

Luyện tập 2: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a)

b)

c)

Hoạt động 3: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Vì

b) Ta có nên $6^{5}:6^{3}=6^{2}$

Nhận xét: Hiệu số mũ của 6 trong số bị chia và số chia bằng số mũ của 6 trong thương tìm được.

c)

Luyện tập 3: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a)

b)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.36: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9

b) 10 . 10 . 10 . 10

c) 5 . 5 . 5 . 25

c) a . a . a . a . a . a

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.37: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hoàn thành bảng sau vào vở:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
???
?35?
?2?128

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.38: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.39: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10: 215; 902; 2 020; 883 001

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.40: Trang toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính . Từ đó hãy dự đoán kết quả của $1111^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.41: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biết . Hãy tính $2^{9}$ và $2^{11}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.42: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.43: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 =

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

a) 1 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trái Đất có khối lượng khoảng tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ $6.10^{6}$ tấn khí Hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.45: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng tế bào hồng cầu (theo www.healthline.com). Hãy tính xem mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 76 lượt xem