Giải câu 1.41 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 1.41: Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biết . Hãy tính $2^{9}$ và $2^{11}$

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021