Giải câu 5.14 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.14: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Bài làm:

Học sinh tự vẽ

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021