[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng trang 101 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Bảng dữ liệu ban đầu

Hoạt động 1: Trang 101 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Tiến hành khảo sát các bảng trong lớp rồi thống kê vào bảng

OKKSTO
GKKKKO
GTSSSS
OOGTGS

b) - Cần phải viết tắt vì để thu thập dữ liệu nhanh chóng.

- Cách thức viết tắt: để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.

Thực hành: Trang 102 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ như sau:

VVVTLK
TTVKLC
TTNKCC
TTTKKC

2. Bảng thống kê

Hoạt động 2: Trang 102 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Bảng dữ liệu hoàn chỉnh:

Điểm số987654
Số bạn đạt được141321

- Có 4 bạn được điểm 8.

- Có 6 bạn có điểm dưới 7.

Vận dụng 1: Trang 103 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Bảng thống kê:

Xếp loại học lựcGiỏiKháTrung BìnhYếu
Số học sinh3831

Vận dụng 2: Trang 103 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Lớp 6A có tất cả 30 học sinh.

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là 28.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu sau:

Giải câu 1 trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử, K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào đuợc các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thông kê tương ứng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem