Giải câu 1 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải câu 1 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Trái cây ưa thích của học sinh lớp 6A1

Loại trái câyChuốiMậnCamỔi
Số học sinh166108
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021