Giải câu 1 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

Giải câu 1 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

a) Xã nào có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của 5 xã là bao nhiều?

Bài làm:

a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy).

b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy).

c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã E có nhiều hơn xã E 35 máy cày.

d) Số máy cày 5 xã:

  • Xã A: 50 máy cày
  • Xã B: 45 máy cày
  • Xã C: 25 máy cày
  • Xã D: 40 máy cày
  • Xã E: 15 máy cày

=> Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 25 = 175 máy cày

* Vậy: Tổng số máy cày của 5 xã là 175 máy cày.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021