Giải câu 3 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Giải câu 3 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Nhận xét:

- Điểm các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lí của Lan cao hơn Hùng.

- Điểm các môn Toán, Khoa học tự nhiên của Hùng cao hơn Lan.

- Điểm môn Ngoại ngữ của Lan và Hùng bằng nhau.

- Điểm thấp nhất của Lan là 5 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

- Điểm thấp nhất của Hùng là 6 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021