Giải câu 2.52 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2.52: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai số có BCNN là và ƯCLN là $2^{2}.5$. Biết một trong hai số bằng $2^{2}.3.5$, tìm số còn lại.

Bài làm:

Ta đã biết tích của BCNN cà ƯCLN của hai số tự nhiên bất kì bằng tích của chúng.

Do đó tích của hai số đã cho là .$2^{2}.5$ = $2^{5}.3.5^{4}$

Mà một trong hai số bằng nên số còn lại là $2^{3}.5^{3}$

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021