Giải câu 3.51 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 3.51: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0; b < 0; c 1; d $\leq $ -2

Bài làm:

Các số dương là : a, c

Các số âm là: b, d

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021