Giải câu 8 trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 8 (trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 28m và chiều rộng là 24 m, người ta định xây dựng một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi như ở Hình 99

a) Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó.

b) Tính diện tích vườn hoa

c) Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh là 50 cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt không đáng kể

d)Người ta làm hàng rào xung quanh vườn hoa. Tính chiều dài hàng rào đó

Bài làm:

a) Diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó là: 24 x 28 = 672 (m2)

b) Diện tích vườn hoa là: 23 x 27 = 621 (m2)

c) Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh là 50 cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt không đáng kể

Diện tích phần đường đi là: 672 - 621 = 51 (m2) = 510 000 cm2

Cần dùng số viên gạch để lát đường đi là: 510 000 : 50 = 10.200 ( viên gạch )

d) Chiều dài hàng rào là: ( 23 + 27) x 2 = 100 m

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021