[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên trang 18 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Phép nhân

1. Nhân hai số tự nhiên có nhiều chữ số

Câu 1 (Trang 19 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đặt tính để tính:

341 x 157

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tính chất của phép nhân

Câu 2 (Trang 19 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 - 189 . 409

Câu 3 (Trang 19 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Phép chia

1. Phép chia hết

Câu 4 (Trang 20 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phép chia có dư

Câu 5 (Trang 20 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

=> Xem hướng dẫn giải

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Bài 1 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm các số thích hợp ở dấu ?:

a) a . 0 = ? b) a : 1 = ? c) 0 : a = ? (với )

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính một cách hợp lí:

a) 50 . 347 . 2

b) 36 . 97 + 97 . 64

c) 157 . 289 - 289 . 57

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đặt tính rồi tính:

a) 409 . 215 b) 54 322 : 346 c) 123 257 : 404

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói Oresol?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1 mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).

Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống.

a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

b) Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 8 (Trang 21 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Sử dụng máy tính cầm tay:

Giải bài tập 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 21

Dùng máy tính cầm tay để tính:

275 x 356 14 904 : 207 15 x 47 x 216

=> Xem hướng dẫn giải


  • 102 lượt xem