[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp trang 7 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Làm quen với tập hợp

Hoạt động 1: Trang 7 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Tên các đồ vật trên bàn ở hình 1: Thước thẳng, thước êke, cây bút, quyển vở.

- Tên các bạn trong tổ: các em tự viết các tên các bạn trong tổ.

- Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12 là các số: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2. Các kí hiệu

Thực hành 1: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) M = {g, i, a, đ, i, n, h}

b) a M => Đúng

o M => Sai

b M => Đúng

e M => Sai

3. Cách cho tập hợp

Thực hành 2: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) E = {x | x là số tự nhiên chẵn, và x 8}

b) P = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}

Thực hành 3: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) A = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

b) 10 A; 13 A

16 A, 19 A

c) Cách 1: B = {8, 10, 12, 14}

Cách 2: B = { x | x là số tự nhiên chẵn, và 7 < x < 15}

Vận dụng: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

A = {Xoài tượng, Cá chép, Gà}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi chọn kí hiệu , $\notin $ thích hợp thay cho mỗi “?” dưới đây:

5 ? D; 7 ? D; 17 ? D; 0 ? D; 10 ? D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cho B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nao là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 31 B; b) 32 B; c) 2002 $\notin $ B; d) 2003 $\notin $ B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu):

Giải câu 3 trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm). Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem