Giải câu 3 trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu):

Giải câu 3 trang 9 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Tập hợp cho bởi cách liệt kê phần tử Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng
H = {2; 4; 6; 8; 10}H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 11.
M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.
P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 22.
X = {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor}X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021