Giải câu 1 trang 18 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Giải câu 1 trang 18 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Ghép mỗi phép tính ở cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B.

Bài làm:

Giải câu 1 trang 18 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021