Giải câu 3 trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = {x Ư(40) | x > 6}; b) B = {x B(12) | 24 $\leq $ x $\leq $ 60}.

Bài làm:

a) A = {8;10; 20; 40}.

b) B = {24; 36;48;60}.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021