Giải câu 7 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

Giải câu 7 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

  • Biển báo 1: Hình tam giác đều
  • Biển báo 2: Hình chữ nhật
  • Biển báo 3: Hình vuông
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021