Giải câu 4 trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15 m. Ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 3 m. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn.

Giải câu 4 trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Diện tích phần còn lại của mảnh vườn bằng diện tích cả mảnh vườn trừ cho diện tích bồn hoa hình thoi

- Smảnhvườn = 25 . 15 = 375 m

- Sthoi = = 7,5 m$^{2}$

=> S = 375 – 7,5 = 367,5 m

* Kết luận: Diện tích phần còn lại của mảnh vườn bằng 367,5 m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021