Giải câu 4 trang 18 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng 6 00 … 000 (21 số 0) tấn, khối lượng của Mặt Trăng khoảng 75 00 … 000 (18 số 0) tấn.

a) Em hãy viết khối lượng của Trái Đất và khối lượng của Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với một tích của một số với một lũy thừa của 10.

b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Bài làm:

a) Khối lượng của Trái Đất = 6 . 10 tấn

Khối lượng của Mặt Trăng = 75 . 10 tấn

b) Khối lượng Trái Đất gấp khối lượng Mặt Trăng:

(6 . 10) : (75 . 10$^{18}$) = $\frac{6}{75}$ . 10$^{21 – 18}$ = $\frac{6}{75}$ . 10$^{3}$.

Vậy: Khối lượng Trái Đất gấp . 10$^{3}$ lần khối lượng Mặt Trăng.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021