Giải câu 11 trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là – 25 C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39 C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

Bài làm:

Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39 C

=> Sau 7 ngày nhiệt độ thay đổi: – 25 + (– 39) = – 14 C => Sau 7 ngày nhiệt độ giảm 14 C.

=> Trung bình mỗi ngày nhiệt độ giảm: 14 : 7 = - 2 C

* Kết luận: Trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi 2 C.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021