Giải câu 2 bài 41: Nhiên liệu

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 - SGK hóa học 9

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Bài làm:

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn chất lỏng và rắn, do oxi trong không khí và khí cùng là thể khí nên dễ tiếp xúc với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021