Giải câu 2 trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

; $\frac{-40}{-10}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{40}{-10}$; $\frac{10}{-12}$

Bài làm:

Các cặp phân số đối nhau là:

  • và $\frac{5}{6}$
  • và $\frac{5}{6}$
  • và $\frac{40}{-10}$
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021