Giải câu 2 trang 61 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

50 + 50 = 50 + 40 = 40 + 30 =

20 + 80 = 60 + 40 = 30 + 70 =

Bài làm:

50 + 50 = 100 50 + 40 = 90 40 + 30 = 70

20 + 80 = 100 60 + 40 = 100 30 + 70 = 100

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021