Giải câu 2.31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2.31: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 70

b) 55 và 77

Bài làm:

a) Ta có: 40 = ; 70 = 2.5.7

Vậy ƯCLN(40; 70) = 2.5 = 10

b) Ta có: 55 = 5.11; 77 = 7.11

Vậy ƯCLN(55; 77) = 11

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021