Giải câu 3 trang 33 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 33 VNEN toán 4 tập 1

Hãy nêu một số sự kiện lịch sử của nước ta trong thế kỉ XX. (Chẳng hạn: Năm 1930 có sự kiện gì? Năm 1945 có sự kiện gì?

Bài làm:

  • Năm 1930 - 1931 phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Năm 1945 cách mạng tháng Tám thành công
  • Năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ
  • Năm 1975 giải phóng miền Nam

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021