Giải câu 3 trang 36 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 36 toán 2 VNEN

Điền dấu thích hợp ( < = >) vào chõ chấm:

39 + 4 ..... 4 + 39 9 + 8 ...... 19 - 3 8 + 7 ...... 12 + 4

Bài làm:

  • 39 + 4 = 4 + 39
  • 9 + 8 > 19 - 3
  • 8 + 7 < 12 + 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021