Giải câu 3 trang 41 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 41 toán VNEN 4 tập 1

Biểu đồ bên nói về số ngày mưa trong ba tháng năm 2004 của một huyện

Nhìn biểu đồ, cho biết:

a. Tháng 6 có bao nhiêu ngày mưa?

b. Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 bao nhiêu ngày mưa?

c. Trung bình mỗi tháng huyện đó coa bao nhiêu ngày mưa?

Bài làm:

Quan sát biểu đồ, em thấy:

a. Tháng 6 có 12 ngày mưa

b. Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 là 6 ngày mưa.

c. Trung bình mỗi tháng huyện đó có số ngày mưa là: (12 + 18 + 15) : 3 = 15 (ngày mưa)

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021