Giải câu 1 trang 116 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 116 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tinh:

855 : 45 9009 : 33 9276 : 39

35967 : 19 40152 : 24 33695 : 17

Bài làm:

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021