Giải câu 4 bài 56: Ôn tập cuối năm Phần 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 168 - SGK hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

d) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.

Bài làm:

Đáp án e

Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021