Giải câu 4 trang 59 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tìm :

x 5 = 400 : 214 = 3

Bài làm:

x 5 = 400 : 214 = 3

= 400 : 5 = 3 x 214

= 80 = 642

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021