Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường?

Bài làm:

Việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường vì:

  • Kinh tế: Tăng sản lượng nông phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước, tạo nguồn hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ.
  • Xã hội: Tạo việc làm cho một bộ phận lao động của địa phương, cải thiện cuộc sống của nhân dân.
  • Môi trường: Trồng cây công nghiệp dài ngày (Cà phê, cao su, chè…) thực chất là trồng rừng, nếu như đảm bảo đúng các biện pháp kĩ thuật. Bên cạnh đó còn điều hòa khí hậu, nguồn nước, hạn chế xói mòn đất.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12