Giải vở BT khoa học 5 bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

 • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập khoa học lớp 5, hướng dẫn giải chi tiết bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: VBT Khoa học 5 - trang 73

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió?

 • a. Quạt máy.
 • b. Thuyền buồm.
 • c. Tua-bin của nhà máy thủy điện.
 • d. Pin mặt trời.

Trả lời:

 • Chọn đáp án: b- Thuyền buồm.

Back to top

Câu 2: VBT Khoa học 5 - trang 74

Đánh dấu × vào ☐ dưới hình có phương tiện, máy móc sử dụng năng lượng nước chảy.

Trả lời.

Back to top

Câu 3: VBT Khoa học 5 - trang 74

Viết chữ Đ vào ☐ trước ý kiến đúng, chữ S ☐ trước ý kiến sai.

 • ☐ Khi làm nhà, cần phải tính đến việc sử dụng năng lượng gió tự nhiên cho tòa nhà.
 • ☐ Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.
 • ☐ Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện.
 • ☐ Người ta có thể sử dụng năng lượng nước chảy để làm sạch vật bị bẩn.

Trả lời:

Đ

Khi làm nhà, cần phải tính đến việc sử dụng năng lượng gió tự nhiên cho tòa nhà.

S

Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.

Đ

Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện.

Đ

Người ta có thể sử dụng năng lượng nước chảy để làm sạch vật bị bẩn.

Back to top

Câu 4: VBT Khoa học 5 - trang 75

Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió của con người.

Trả lời:

Ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió của con người:

 • Căng buồn cho tàu thuyền chạy nhanh hơn.
 • Quạt thóc.
 • Thả diều, chơi chong chóng
 • Cối xay gió
 • Tuabin gió

Back to top


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021