Giúp đỡ, chia sẻ với bạn

  • 1 Đánh giá

Tự đánh giá sau chủ đề Em Yêu Trường Em

- Giúp đỡ, chia sẻ với bạn.

- Nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ khi có bất hòa với bạn.

- Thực hiện được một việc để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô.

- Tham gia thực hiện kế hoạch “ Trường học hạnh phúc”.

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 12: Biết ơn thầy cô

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021