Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được tranh bị cho đội quân thành Cổ Loa...

  • 1 Đánh giá

5. Khám phá thành cổ loa tìm hiểu cuộc kháng chến chống quân xâm lược Triệu Đà

Đọc đoạn thông tin dưới đây kết hợp các hình 9,10,11 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

  • Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được tranh bị cho đội quân thành Cổ Loa
  • Tại sao quân dân Âu Lạc đánh bại được cuộc xâm lược của quân Triệu?
  • Vì sao An Dương Vương thất bại nhanh chóng?

Bài làm:

  • Tại Cổ Loa thành có lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh và thủy binh được tranh bị các vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm, và đặc biệt là nỏ.
  • Quân dân Âu Lạc đánh bại được cuộc xâm lược của quân Triệu là do: có thành hào bao quanh vững chãi, vũ khí tốt, lực lượng quân đội lớn, tinh nhuệ, tinh thần chiến đấu dũng cảm nên đã đánh bại quân Triệu
  • An Dương Vương thất bại nhanh chóng là do: An Dương Vương thiếu phòng thủ, do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng của mình nên đã mắc mưu của kẻ địch (Triệu Đà). Nội bộ không đoàn kết chống giặc, nội bộ lục đục, mất hết tướng giỏi,...

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021