Hãy điền các cụm từ cho trước:"a) vật chất mỏng b) bề mặt c) độ phì " vào các câu sao cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy điền các cụm từ cho trước:"a) vật chất mỏng b) bề mặt c) độ phì " vào các câu sao cho phù hợp.

Lớp (1).............., vụn bở, bao phủ trên (2)................. các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi (3).................gọi là lớp đất (hay thổ nhưỡng)

Bài làm:

Lớp(1) vật chất mỏng, vụn bở,bao phủ trên (2) bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi (3) độ phì gọi là lớp đất(hay thổ nhưỡng)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021