Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 6

  • 1 Đánh giá

Giải bài phiếu ôn tập 6- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 100. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình dưới đây, cho biết:

  • Ngày 22/6 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn
  • Ngày 22-12 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn
  • Ở chí tuyến Bắc ngày 22-6 và ngày 22-12 độ dài ngày đêm được thay đổi như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào hình dưới đây hãy cho biết:

a. Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

b. Tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra các mùa nóng và lạnh luôn phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào bảng ( trang 101 sgk vnen khoa học xã hội 6), hãy:

  • Dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái đất, điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ
  • Cho biết người ta có thể sử dụng nhiệt độ bên trong của Trái đất để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Một bức điện được đánh lúc 6h00 từ Mát-xcơ-va đến Hà Nội, sau 2 phút thì ở Hà Nội nhận được điện (Hà Nội ở khu vực giờ thứ 7, Mát-xcơ-va ở khu vực giờ thứ 3). Hỏi Hà Nội nhận được điện lúc mất giờ? (giờ GMT).

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6