Dựa vào bảng ( trang 101 sgk vnen khoa học xã hội 6), hãy: Dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái đất, điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ Cho biết người ta có thể sử dụng nhiệt độ bên trong của Trái đất để làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào bảng ( trang 101 sgk vnen khoa học xã hội 6), hãy:

  • Dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái đất, điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ
  • Cho biết người ta có thể sử dụng nhiệt độ bên trong của Trái đất để làm gì?

Bài làm:

  • Sử dụng nhiệt độ bên trong của Trái Đất để khai thác năng lượng phục vụ cho cuộc sống con người
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6