Khoa học xã hội 6 bài: Phiếu ôn tập 4

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 4- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 73. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê sau:

Nhân vật

Nội dung chính sách

Nhận xét

1.Khúc Thừa Dụ

2.Khúc Hạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn trình bày về người anh hùng Ngô Quyền

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày theo lược đồ diễn biến trận Bạch Đằng năm 938 qua đó nêu nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem