Trao đổi với người thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta và sự phân bố của chúng

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

1. Trao đổi với người thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta và sự phân bố của chúng

Bài làm:

Một số loại đất ở nước ta:

  • Đất đỏ vàng (feralit đỏ vàng) và đất xám trên phù sa cổ có diện
  • Đất đỏ vàng (feralit đỏ vàng) và đất xám trên phù sa cổ có diện tích không lớn phân bố ở các vùng rìa phía bắc, phía tây và tây nam của đồng bằng, tuy độ phì lém nhưng có giá trị để trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.
  • Đất mặn, đất phèn có diện tích nhỏ, phân bố ở vùng ven biển, được sử dụng để trồng cói, nuôi trồng thủy sản, làm muối, trồng rừng phòng hộ ven biển (rừng ngập mặn).
  • Đất lấy thụt có diện tích khá lớn, phân bố ở các vùng trũng, tập trung ở phía nam đồng bằng (các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định), được cải tạo dần để trồng lúa, nuôi thủy sản.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6