Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 8

  • 1 Đánh giá

Giải bài phiếu ôn tập 8- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 129. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải sao cho phù hợp với các khái niệm về hệ thống sông, phụ lưu, chi lưu, lưu vực sông.

1 Hệ thống sông gồm

a Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính

2 Phụ lưu là

b Các sông đổ nước vào một con sông chính

3 Chi lưu là

c Dòng sông chính với các phụ lưu và chi lưu

4 Lưu vực sông là

d Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy điền các cụm từ cho trước:"a) vật chất mỏng b) bề mặt c) độ phì " vào các câu sao cho phù hợp.

Lớp (1).............., vụn bở, bao phủ trên (2)................. các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi (3).................gọi là lớp đất (hay thổ nhưỡng)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố động vật và thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy phân tích mỗi quan hệ giữa chế độ nước của sông với chế độ mưa ở lưu vực sông Gianh của nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Quan sát hình dưới đây, nhận xét hướng chảy của các dòng biển trong Đại Tây Dương

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem